O nas

Jesteśmy grupą rodziców, która we wrześniu 2017 roku założyła Fundację Róża Wiatrów. Naszą motywacją jest troska o jak najlepsze wychowanie i edukację naszych dzieci. Wierzymy, że model wychowawczo-edukacyjny, który propagujemy w ramach działalności fundacji jest jedną z najlepszych dróg do pełnego ukształtowania młodego człowieka.

Misja Fundacji

Misją Fundacji jest wspieranie rodziców w wychowaniu i edukacji swoich dzieci. Pragniemy, aby rodzice jako pierwsi i najważniejsi wychowawcy zdobywali profesjonalną wiedzę na temat wieloaspektowego kształtowania młodych ludzi: emocjonalnego, duchowego, intelektualnego, fizycznego oraz wolitywnego. Fundacja proponuje model wychowawczo-edukacyjny, którego celem jest formacja dzieci i młodzieży oraz ich przygotowanie do życia w pełni dojrzałego społeczeństwa. Misją Fundacji jest również prowadzenie placówek oświatowych w oparciu o model edukacji spersonalizowanej i zróżnicowanej.

Model edukacyjny

Szkoły, w których realizowany jest model edukacyjny oparty na personalizacji i zróżnicowaniu funkcją od ponad 50 lat, w 38 krajach. Pierwsze tego typu placówki w Polsce powstały w 2004 roku. Sukcesu wychowawczego i edukacyjnego nie można odnieść bez ścisłej współpracy szkoły i rodziców. Każda rodzina, która decyduje się na edukację dziecka w prezentowym modelu otrzymuje swojego opiekuna, czyli tutora. Pozwala to na indywidualne podejście do każdego ucznia.

Edukacja zróżnicowana, spersonalizowana

  • oddzielenie chłopców i dziewczynek wynika z wiedzy na temat odmiennych potrzeb i sposobów funkcjonowania obu grup;
  • dzięki zróżnicowaniu możliwa jest personalizacja potrzeb edukacyjnych;
  • model zakłada prymat wychowania nad nauką;
  • personalizacja pozwala na wszechstronny rozwój dziecka jako osoby;
  • program oparty jest na kształtowaniu charakteru poprzez rozwijanie cnót (odpowiedzialność, męstwo, pracowitość);
  • fundamentem wychowania jest antropologia chrześcijańska

ul. Gen. S. Maczka 26/34
10-693 Olsztyn
NIP: 7393903629
KRS: 0000691479